آخرین خبر/ پروژه پیاده راه‌سازی خیابان مدرس کرمانشاه پس از اعتراض اصناف و به دستور هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه متوقف شد.

سعید طلوعی، شهردار کرمانشاه در روزهای گذشته اعلام کرده بود که پیمانکار پروژه پیاده راه سازی خیابان مدرس کرمانشاه مشخص شده و ابتدای بهمن ماه روند اجرایی آن آغاز می شود.
بازاریان و اصناف فعال در خیابان مدرس کرمانشاه تاکنون در چندین مرحله نسبت به موضوع اعتراض کرده و خواهان اجرا نشدن این پروژه شده بودند.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today