باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار ملی از سوی پایگاه ثبت جهانی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به تاریخانه برای ثبت جهانی در یونسکو اختصاص یافت.

مهدی جمال، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری صنایع دستی استان سمنان اظهار کرد: سالی یک بار از مساجد کشور، ثبت جهانی می‌شود که کار‌های مقدماتی آن در پایگاه ثبت جهانی در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری درحال انجام است.
وی افزود: در سالیان گذشته ۳ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و بازسازی و نورپردازی بسیار زیبای آن هزینه شد.
جمال گفت: ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار ملی از سوی پایگاه ثبت جهانی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به تاریخانه اختصاص یافت.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today