باشگاه خبرنگاران/ هواشناسی برای هفته آینده روز‌هایی گرم و شب‌هایی سرد پیش بینی کرده است.

ملاحی، کارشناس هواشناسی گلستان ابراز کرد: امروز جو استان پایدار است و این پایداری تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.
وی افزود: طی این مدت دمای هوا در طول روز روند افزایشی دارد، اما شب‌های سردی را خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی گلستان تصریح کرد: صبح امروز مراوه تپه با حداقل دمای منفی پنج درجه سردترین شهر گلستان بود. گرگان هم امروز صبح دمای منفی یک درجه را تجربه کرد و پیش بینی دمای حداکثر امروز گرگان ۹ درجه است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today