آخرین خبر/ تازه‌ترین ‌رنگ‌بندی کرونا در کشور را مشاهده می کنید در عکس پیش رو هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز نیست.