صدا و سيما/ پنج شهرداري خراسان جنوبي به دليل دفن نامناسب پسماند از ابتداي امسال به دادگاه‌ها معرفي شدند.

اکبري، مديرکل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي گفت: به دليل دفن نامناسب  پسماند از ابتداي امسال پنج شهرداري خراسان جنوبي به دادگاه‌ها معرفي شدند.
اکبري افزود: محيط زيست خراسان جنوبي از ابتداي سال ۲۰۰ اخطاريه به علت مديريت بد پسماند براي واحد‌هاي پسماند و زباله گاه‌ها صادر کرده است.
وي افزود: برخي شهرداري‌ها هم به صورت مقطعي اقدامات خوبي انجام داده اند، اما تداوم نداشته و بايد بازديد انجام و اخطارات لازم داده شود.
مديرکل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي با بيان اينکه محيط زيست اين استان در حوزه پسماند‌هاي عادي با مشکل مواجه است، افزود: متاسفانه روش دفن زباله مناسب نيست.
اکبري افزود: قانون گزار مي‌گويد پسماند بايد از مبدا جمع آوري و تفکيک شود و مواد بازيافتي، بازيافت و مابقي کمپوست و جمع آوري بهداشتي شوند که متاسفانه اين اتفاق در استان ما نمي‌افتد.
اکبري گفت: طرح تفکيک از مبدا با اينکه مصوب شده، اما اجرايي نمي‌شودو هنوز طرح موفقي براي تفکيک زباله از مبدا نداريم.
وي افزود: به صورت موردي بعضي از شهرستان‌ها اقدامات جزئي انجام داده اند، ولي عمده پسماند خراسان جنوبي به صورت مخلوط جمع آوري و به زباله گاه‌ها منتقل مي‌شود.
مديرکل محيط زيست خراسان جنوبي با بيان اين که بيشتر زباله گاه‌ها هم مشکل دارند، گفت: زباله‌ها اگر به روش قابل قبولي دفن مي‌شدند، مشکلات کمتري داشتيم، ولي اين اتفاق نمي‌افتد و پسماند در زباله گاه‌ها رها و پلاستيک‌ها توسط باد در طبيعت پخش و پرندگان و سگ‌هاي ولگرد در زباله‌ها جستجو مي‌کنند که باعث انتقال بيماري مي‌شود.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today