ايسنا/ مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي کردستان گفت: اين صندوق به منظور تامين ميوه شب عيد مبلغ چهل ميليارد ريال تسهيلات ويژه به اتحاديه شرکت هاي تعاوني روستايي استان کردستان پرداخت کرد.

غلامرضا پاک سرشت،  مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي کردستان اظهار کرد: صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان کردستان همچون ادوار گذشته در راستاي حمايت از توليد و فعاليت هاي بازرگاني بخش کشاورزي استان پيرو مصوبه جلسه کارگروه تنظيم بازار استان براي تهيه ميوه شب عيد شهروندان کردستاني اقدام به اعطاء تسهيلاتي به ميزان ۴۰ ميليارد ريال به صورت ويژه و در کوتاه ترين زمان ممکن به اتحاديه تعاوني هاي روستايي استان کردستان به عنوان مباشر خريد ميوه شب عيد در استان کرده است.
وي افزود: اين امر مويد نقش حمايتي اين صندوق در قبال تشکل هاي بخش کشاورزي استان است.
مدير عامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي کردستان، بيان کرد: صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان با اتخاذ تدابير مناسب و در موازات با سياست هاي حمايتي سازمان جهادکشاورزي استان در مقاطع زماني مختلف که تشکل هاي فعال و توليدکننده بخش کشاورزي استان نياز مبرم به تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش دارند.
پاک سرشت عنوان کرد: اين صندوق اقدام به ارائه تسهيلات با کارمزد پايين ضمن نظارت کافي بر هزينه کرد آن مي کند تا فرايند توليد بهره برداران بخش تداوم يابد و همچنين طي سال هاي گذشته و هم اکنون از برخي زنجيره هاي ارزش محصولات کشاورزي در استان در قالب کشاورزي قراردادي همچون محصول توت فرنگي، سيب زميني، خيار و زنجيره تأمين کود شيميايي حمايت مالي انجام داده است. 
وي ذکر کرد: صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان در حال حاضر با سرمايه‌اي به ميزان ۶۶۵ ميليارد ريال متشکل از ۲۰۹ تشکل فعال بخش کشاورزي استان و شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي(سهامدار بخش دولتي) است و جزو صندوق‌هاي کشاورزي برتر کشور محسوب مي‌شود.

آخرين خبر کردستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online