صدا و سيما/ يکي از اعضاي علي البدل به جلسات اعضاي شوراي شهر خرمشهر پيوست.

محمد حيدري، فرماندار ويژه خرمشهر در اين باره گفت: به دنبال غيبت دو ماهه و بيش از ۶ جلسه امير سامري عضو شوراي شهر در جلسات شوراي اين شهر موضوع غيبت نامبرده در جلسه رسمي مطرح و به تصويب رسيد.
حيدري در ادامه افزود: بعد از طي تشريفات اداري و اعلام به فرمانداري و استانداري و به استناد قانون احمدرضا يونس زاده از اعضاي علي البدل تا تعيين تکليف نهايي عضو غايب مي‌تواند در جلسات شورا شهر خرمشهر شرکت کند.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today