ايسنا/ مديرعامل شرکت گاز لرستان گفت: تاکنون ۲۴ شهر استان گازرساني شده و تنها شهر شول‌آباد باقي‌مانده که عمليات اجرايي و زيرساختي آن ۷۵ درصد پيشرفت فيزيکي دارد.

کرم گودرزي، مديرعامل شرکت گاز لرستان اظهار کرد: در حال حاضر در مجموع در کل استان ۵۵۸ هزار مشترک در بخش‌هاي صنعتي، خانگي و تجاري داريم کخ از اين تعدا ۵۲۸ هزار مشترک خانگي، ۱۸۳۷ صنعت بزرگ و کوچک، ۵۲ استيشن CNG و بقيه مراکز بهداشتي و عمومي هستند.
وي با اشاره به اين که در حال حاضر از ۲۴ شهر از استان داراي گاز هستند و ۹۹.۹ درصد ضريب نفوذ گاز در بخش شهري داريم، عنوان کرد: در اين بخش تنها شهر شول‌آباد گازرساني نشده که در حال انجام عمليات اجرايي آن منطقه هستيم که تاکنون پيشرفت فيزيکي بيشتر از ۷۵ درصد داشته است.
گودرزي با اشاره به اين‌که در مجموع کل استان بالاي ۹۵ درصد ضريب نفوذ گازرساني شهري و روستايي داريم، تصريح کرد: ۲۳۶۳ روستاي واجد شرايط گازرساني در استان داريم که از اين تعداد حدود ۱۸۲۱ روستا در حال حاضر گازدار است که در اين بخش نيز داراي ضريب نفوذ بالاي ۹۰ درصد هستيم.
مديرعامل شرکت گاز لرستان در خصوص ميزان مصرف گاز، اظهار کرد: قبل از اجراي سياست‌هاي مديريتي مصرف گاز در کشور و اولويت دادن به مصرف خانگي، حدود ۹.۵ ميليون در شبانه روز مصرف گاز داشتيم که در آن زمان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزايش مصرف داشتيم، اما در حال حاضر بخش صنعتي را از سرويس خارج کرديم يعني در اولويت دوم ماست و در بخش خانگي خدمات مي‌دهيم که بتوانيم به نحو احسنت خدمات رساني کنيم، در حال حاضر ۷.۵ ميليون گاز مصرف مي‌کنيم که نسبت با مدت مشابه سال قبل افزايش هفت درصدي داشته است.
وي بيان کرد: اين افزايش مصرف نشان مي دهد همه فعاليت هايي که انجام داديم و تأکيداتي که به مردم داشتيم، آن‌ها رعايت کردند و توانستيم آن افزايش نسبت به مصرف سال گذشته را کاهش دهيم.
گودرزي تأکيد کرد:از هم استاني‌ها انتظار داريم به ما کمک کنند اين عدد را کمتر کنيم، چون شدني است.

آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy