صدا و سیما/ مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: دو متهم در زنجان به جای زندان رفتن به خرید ماسک و تحویل آن به کمیته امداد محکوم شدند.

هدایت صفری، مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در این باره اظهار کرد: دو متهم زنجانی که دارای پرونده در محاکم قضایی شهرستان زنجان بودند، به جای حبس به تهیه ماسک به نفع مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان محکوم شدند.‌
وی با اشاره به اینکه این احکام که توسط شعبه ۱۰۹ کیفری دو زنجان برای دو نفر از متهمان که جرم آنان نزد محاکم قضایی به اثبات رسیده به‌صورت جداگانه صادرشده است، افزود: در احکام صادره برای این محکومان تهیه ۴ هزار عدد ماسک برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان به ارزش سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جایگزین حبس شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: در یکی از احکام صادره رانندگی بی احتیاط بجای زندان رفتن به تهیه دو هزار و ۸۰۰ عدد ماسک به ارزش دو میلیون تومان برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان شده است.
صفری تاکید کرد: در حکم صادره دیگری نیز یکی از متهمان دارای پرونده در محاکم قضایی به تهیه ماسک برای مددجویان تحت حمایت این نهاد به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌عنوان جایگزین حبس از سوی قاضی پرونده محکوم شد که با تهیه هزار و ۲۰۰ عدد ماسک و توزیع آن بین جامعه هدف این نهاد، این حکم صادره نیز با نظارت کمیته امداد استان زنجان اجرا شد.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today