صدا و سیما/ امروز هم به دلیل طوفان شن قطار زاهدان-کرمان از ریل خارج شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: ظهر امروز به دلیل طوفان شن قطار مسافری زاهدان-کرمان در محدوده کهورک از خط خارج شد که خوشبختانه به هچکدام از مسافران آسیبی نرسیده است. 
دیروز هم دیزل قطار زاهدان-کرمان به دلیل طوفان شن از خط خارج شده بود.