باشگاه خبرنگاران/ پرونده نزاع دسته جمعی روستای مهدیرجه شهرستان گلوگاه به صلح و سازش ختم شد.

حجت الاسلام اسماعیل نژاد، رئیس شورای حل اختلاف مازندران گفت: درگیری شدید بین تعداد ۱۶ نفر از اهالی روستای مهدیرجه شهرستان گلوگاه که منجر به ایراد ضرب و صدمات بدنی و جراحات و توهین و تهدید به‌وسیله سلاح گرم شده بود با مداخلات خداپسندانه اعضای شعبه دوم شورا و هدایت ریاست دادگستری شهرستان گلوگاه و نشست‌های مکرر اعضای شورا با طرفین پرونده به صلح و سازش و برادری منجر شد.
وی افزود: پس از طرح شکایت طرفین پرونده نسبت به یکدیگر که با هم رابطه خویشاوندی نیز داشته اند، تعداد سه پرونده در دادگستری شهرستان گلوگاه تشکیل شد که پرونده‌های مذکور برای سازش به شعبه دوم و سوم شورای حل اختلاف شهرستان گلوگاه ارجاع و با وصف ارتباط کامل پرونده‌ها با یکدیگر به دستور دادستان پرونده در شعبه دوم رسیدگی شد.
حجت الاسلام اسماعیل نژاد ابراز کرد: این پرونده به مدت دو ماه در شورای حل اختلاف مفتوح بود که با پیگیری‌های به عمل آمده و دعوت طرفین پرونده و با تلاش مستمر اعضای شورای حل اختلاف و حضور در محل زندگی طرفین پرونده و جلسات متعدد و با بهره گیری از آیات قرآن کریم و سخن بزرگان در راستای ایجاد صلح و سازش، نهایتا پرونده با رضایت طرفین منتهی به صلح و سازش شد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today