باشگاه خبرنگاران/ سرپرست فرماندهي انتظامي قشم جزئيات کشف فرار مالياتي در يکي از شرکت هاي ثبت شده در اين شهرستان را تشريح کرد.

سرهنگ مجتبي راست خديو، سرپرست فرماندهي انتظامي قشم گفت: در پي دريافت اطلاعاتي در خصوص فرار مالياتي در يکي از شرکت‌هاي ثبت شده در اين شهرستان بررسي موضوع در دستور کار ماموران پليس امنيت اقتصادي قرار گرفت.
وي افزود: طبق تحقيقات و بررسي اسناد و استعلام از مراجع مالياتي مشخص شد که عوامل اين شرکت به مدت ۵ سال(سال ۹۲ تا ۹۷) هيچگونه مالياتي پرداخت نکرده اند.
سرپرست فرماندهي انتظامي قشم گفت: طبق اظهارات کارشناس پرونده، ارزش فرار مالياتي صورت گرفته بيش از ۳۰ ميليارد ريال برآورد شده است.
راست خديو افزود: در اين زمينه تاکنون يک نفر براي ادامه روند قضايي به مراجع ذي صلاح معرفي شده است و تحقيقات در خصوص کشف ابعاد احتمالي پرونده ادامه دارد.

آخرين خبر هرمزگان در اينستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today