شبکه خبر/ ماموران تعزيرات حکومتي استان تهران اين بار به انبارهاي کالا در شهرستان هاي اين استان سر زدند.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran