فارس/ رئيس اداره ميراث‌فرهنگي، گردشگر‌ي و صنايع‌دستي شهرستان طالقان از دستگيري اعضاي باند حفار‌ي غير‌مجاز در اين شهرستان خبر داد.

سعيد شهرکي، رئيس اداره ميراث‌فرهنگي، گردشگر‌ي و صنايع‌دستي طالقان با اعلام دستگيري اعضا‌ي باند حفار‌ي غيرمجاز در طالقان، گفت: بر اساس گزارش واصله و با همکار‌‌ي و‌ حضور به موقع رئيس اداره اطلاعات نيرو‌ي انتظامي شهرستان، ۶ نفر از حفار‌ان غير‌مجاز باز‌داشت شدند.وي
وي بيان کرد: از اين باند حرفه‌اي، ابزار و ادوات پيشرفته‌اي همچون يک دستگاه فلز‌ياب و لپ‌تاپ کشف و ضبط شده که به منظور پيگير‌ي‌ها‌ي بيشتر تحويل مراجع ذي‌صلاح شده است.
رئيس اداره ميراث‌فرهنگي، گردشگر‌ي و صنايع‌دستي طالقان
يادآور شد: به صورت جدي با سوءاستفاده‌کنندگان و متخلفان حوزه ميراث فرهنگي برخورد خواهيم کرد. 

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday