برنا/ معاون بهداشتي و دبير ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکي لرستان گفت: تعداد مبتلايان به کرونا ويروس استان بيش از ۶۳ هزار نفر گزارش شده است.
 
مريم کوشکي، معاون بهداشتي و دبير ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکي لرستان گفت: از ابتداي شيوع بيماري ويروس کرونا تا پايان روز يازدهم  بهمن ماه ۱۸۶ هزار و ۴۰۹ نمونه تست ارسالي انجام شده است.
وي تصريح کرد: از اين تعداد۱۸۵ هزار و ۹۹۸ نمونه تست جواب داده شده که ۶۳ هزار و ۹۸۵ نمونه تست مثبت بوده است.
معاون بهداشتي و دبير ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکي لرستان خاطرنشان کرد: همچنين از تعداد تست جواب داده شده ۱۲۲هزار و ۱۳ مورد منفي بوده است.
کوشکي يادآور شد: متأسفانه تاکنون بر اثر بيماري کرونا ويروس ۱۳۲۵ نفر در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وي تاکيد کرد: براي جلوگيري از تشديد کرونا ويروس از هرگونه تجمع، ترددهاي غيرضروري اجتناب و حتما در محيط‌هاي مسقف از تهويه مناسب فضا استفاده شود.
 بر اساس آمارهاي روزهاي دهم و يازدهم  بهمن ماه ۸ مورد تست مثبت جديد به همراه  يک نفر فوتي گزارش شده است.

آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy