روابط عمومي و تشريفات سازمان تعزيرات حکومتي/ مديرکل تعزيرات حکومتي استان خراسان جنوبي از محکوميت 2 ميليارد ريالي قاچاق کالا خبر داد.
  
محمد حسين اشرفي، مديرکل تعزيرات حکومتي استان خراسان جنوبي گفت: با گزارش فرمانده پست کنترل و مراقبت مرزي، از يک دستگاه خودروي تريلر تعداد 244 کيسه 25 کيلو گرمي شيرخشک که به صورت ماهرانه اي داخل کيسه هاي نمک جاسازي شده بود، کشف و گزارش مربوط به شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزيرات حکومتي ارسال شد.
وي افزود: پس از احراز تخلف و اقرار متهم، شعبه وي را به ضبط 6 تن شير خشک مکشوفه و پرداخت 2 ميليارد و 440 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم کرد.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today