فارس/ رئيس دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز از افزايش چشمگير مراجعه بيماران کرونايي به مراکز درماني خوزستان خبر داد.

فرهاد ابول نژاديان، رئيس دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز در صفحه اجتماعي خود نوشت: در پي کاهش چشمگير رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي و افزايش تجمعات بزرگ در برخي از نقاط استان، شلوغي و ازدحام در مراکز تفريحي و مسافرتي، مراجعه بيماران با علائم در يک ماه اخير بويژه در سه روز گذشته شاهد رشد قابل توجهي بوده‌ايم.
عادي انگاري سم مهلک اين روزها و دروازه ورود به روزهاي پرخطر است.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today