ايمنا/ رئيس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان گفت: موردي از کروناي انگليسي در استان اصفهان مشاهده نشده است و علائم کرونا ويروس معمول با کرونا ويروس جهش يافته انگليسي تفاوتي ندارد.

طاهره چنگيز رئيس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در خصوص وجود کرونا ويروس انگليسي در استان اصفهان، اظهار کرد: تعدادي از نمونه‌هاي موجود را به صورت تصادفي به تهران ارسال مي‌کنيم تا مطمئن شويم که موتاسيوني در نمونه‌هاي موجود در شهرهاي مختلف وجود دارد يا خير.
وي ادامه داد: نمونه‌هاي تصادفي انتخاب و به تهران ارسال شده است، اما هنوز مورد قطعي از کروناي انگليسي در استان اصفهان مشاهده نشده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان درباره تفاوت علائم کرونا ويروس معمول با کرونا انگليسي، خاطرنشان کرد: علائم کروناي جهش يافته انگليسي و کرونا ويروس معمول با هم تفاوتي ندارد.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today