صدا و سيما/ فرمانده انتظامي شهرستان تويسرکان از کشف ۸۰۰ کيلوگرم روغن احتکار شده در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد معصومي، فرمانده انتظامي شهرستان تويسرکان در اين باره گفت: با رصد اطلاعاتي ماموران پليس آگاهي و پليس امنيت عمومي شهرستان تويسرکان، ۲ محل دپوي روغن احتکاري شناسايي و در ۲ عمليات جداگانه در مجموع ۸۰۰ کيلوگرم روغن احتکاري کشف شد.
او افزود: ارزش کالا‌هاي کشف شده بر اساس نظر کارشناسان يکصد ميليون ريال برآورد شده و ۴ متهم که خود را مالک کالا‌هاي مکشوفه معرفي کردند با تشکيل پرونده تحويل مرجع قضائي شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان تويسرکان با قدرداني از همکاري و تعامل مردم با پليس، تاکيد کرد: پليس با همه توان و به کارگيري حداکثري امکانات خود با پديده شوم احتکار و قاچاق کالا‌هاي اساسي و ارزاق عمومي مردم مبارزه خواهد کرد و شهروندان نيز مي‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در اين زمينه با شماره تلفن ۱۱۰ به پليس گزارش دهند.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today