ايرنا/ فرمانده انتظامي شيروان گفت: واژگوني يک دستگاه وانت پيکان در محور بجنورد، شيروان موجب مرگ راننده اين وسيله نقليه شد.

سرهنگ محمد روهنا، فرمانده انتظامي شيروان اظهار داشت: براثر واژگوني خودرو راننده  به‌ شدت مجروح و توسط عوامل امدادي به مراکز درماني منتقل شد که به علت شدت جراحت راننده در بيمارستان فوت کرد.
وي افزود: علت وقوع اين حادثه عدم توجه کافي به جلو از سوي راننده اعلام‌ شده است.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today