باشگاه خبرنگاران/ وزير جهاد کشاورزي امروز از مزارع و باغات مرکبات سرما زده در جيرفت بازديد کرد.

کاظم خاوازي، وزير جهاد کشاورزي امروز در سفر به شهرستان جيرفت به اتفاق علي زيني وند، استاندارکرمان، نمايندگان شهرستان‌هاي جنوبي استان در مجلس شوراي اسلامي و جمعي از مسئولان از مزارع آسيب ديده از سرما در شهرستان جيرفت بازديد کرد.

در اين بازديد کشاورزان با طرح مشکلات خود به خسارات  فراوان ناشي از سرمازدگي محصولات کشاورزي خود اشاره کردند و خواستار رسيدگي مسئولان به وضعيت کشاورزي اين منطقه شدند.
سعيد برخوري، رئيس سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان نيز در بازديد از مزارع و باغات خسارت ديده ناشي از سرما در جيرفت گفت: متاسفانه دي ماه امسال، سرما بيش از ۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان به محصولات کشاورزي جنوب کرمان خسارت وارد کرد.
او افزود: طوفان،همچنين ۲۰۰ ميليون تومان نيز به مزارع کشاورزي جنوب کرمان خسارت وارد کرد.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar