باشگاه خبرنگاران/ سرپرست دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر گفت: يک مادر باردار پر خطر نيکشهري از طريق اورژانس هوايي از نيکشهر به ايرانشهر و پس از آن به يزد براي درمان اعزام شد.

کامران کردي سرپرست دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر اظهارداشت: در پي تماس با مرکز ارتباطات و فرماندهي عمليات فوريت‌هاي پزشکي مبني بر وضعيت اورژانسي مادر باردار و طولاني بودن راه‌هاي ارتباطي زميني، بالگرد اورژانس هوايي ايرانشهر به مقصد نيکشهر به پرواز درآمد.
او افزود: با توجه به شرايط اورژانسي اين مادر ٣٨ ساله و ضرورت انجام اقدامات درماني خاص و لزوم انتقال سريع به مرکز درماني مجهز، ماموريت اورژانس هوايي انجام و بيمار پس از اقدامات درماني پيش بيمارستاني به فرودگاه ايرانشهر منتقل و طبق هماهنگي با اورژانس هوايي کشور با توجه به مسافت زياد و تسهيل در امر انتقال، اين مادر باردار با هواپيما جهت درمان تخصصي و تکميلي به بيمارستان شهيد صدوقي يزد منتقل شد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر ضمن قدرداني از زحمات کادر پرواز و تيم پزشکي اورژانس هوايي و با بيان اينکه حتي ثانيه‌ها هم در زندگي اين بيمار تاثير گذار بود ابراز اميدواري کرد که با انجام اقدامات پزشکي در يزد اين شخص سلامتي خود را باز يابد و به آغوش خانواده‌اش برگردد.

آخرين خبر سيستان و بلوچستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today