صدا و سیما/ مرکز پرورش عقرب با هدف حفظ گونه‌های طبیعی و آندومیک ایران در شهرستان فامنین به بهره برداری رسید.

در سال ۱۳۹۶ با تایید اداره کل محیط زیست استان همدان و نظارت اداره محیط زیست شهرستان فامنین، ساخت "مزرعه پرورش عقرب" آغاز شد و در طول ۳ سال و ۲۱ هزار نفر ساعت کار، مجموعه با سرمایه گزاری افزون بر ۳ و نیم میلیارد تومان به بهره برداری رسید. 
فاطمه موسوی موید، مدیر محیط زیست شهرستان فامنین در این باره گفت: برای جلوگیری از صید بی رویه و کنترل نسل عقرب‌های مولد، عقرب‌های مولد از محیط زیست صید و در این مجموعه تکثیر می‌شود و بعد از آنکه تعداد آن‌ها به یک اندازه مناسب از لحاظ سن و تعداد رسید، عملیات زهرگیری آغاز می‌شود.
کَژدُم یا عقرب یکی از گونه‌های بندپایان رده عنکبوتیان است که ۸ پا و نیشی با زهر کشنده دارد. 
از زهر عقرب برای ساخت پادزهر و همچنین دارو برای درمان دیابت، سرطان و روماتیسم استفاده می‌شود.
همچنین مطالعات نشان داده اند که از زهر عقرب می‌توان به عنوان مسکن و در درمان بیماری‌های خود ایمنی، ارتوروز، سرطان و پاک سازی بدن از تومور‌های سرطانی استفاده کرد.
 
  
 

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today