ایرنا/ معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: فروش اجباری کالا به همراه روغن تخلف است و به همین علت هشت فقره پرونده با عنوان تخلف فروش اجباری روغن به همراه کالای دیگر در استان تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

علی وفاخواه، معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی اظهار داشت: با بروز مشکل در زمینه تامین روغن خوراکی، برخی از فروشندگان مشتریان را اجبار می کنند که به همراه روغن، کالای دیگری خریداری کنند.
وی گفت: برای کنترل بازار استان، ۱۰ گروه در قالب بازرسی های مشترک با دستگاه های مرتبط و همکار در بازار حضور دارند و بازرسی و رسیدگی به گزارش و شکایات مردمی در صبح و عصر در حال انجام است.
وفاخواه بیان کرد: در ۱۰ ماه امسال بیش از ۶۱ هزار بازرسی از بازار و مراکز مختلف استان انجام و در این مدت سه هزار و ۵۲۲ تخلف کشف شده است.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: در این مدت سه هزار و ۱۴ فقره پرونده تشکیل شده است که ارزش ریالی این پرونده ها بیش از ۶۱ میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال است.
وی با اشاره به گشت های مشترک از بازار گفت: امسال هزار و ۶۷۵ گشت مشترک انجام و در این زمینه یک هزار و ۳۷۹ فقره پرونده تشکیل شده است که ارزش ریالی این پرونده‌ها بیش از ۱۰ میلیارد ریال است.
وفاخواه با بیان اینکه تعداد کل شکایت ها در سال جاری یک هزار و ۸۴۷ مورد بوده است، گفت: در این مدت شکایت مردمی یک هزار و ۷۱۴ مورد و شکایت ناظران افتخاری ۱۳۳ مورد ثبت شده است که شکایت از حوزه کالا، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی تصریح کرد: امسال ۵۸۷ مورد شکایت حوزه خدمات، یک هزار و ۲۶۰ مورد شکایت از حوزه کالا گزارش شده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون ۴۸۳ مورد شکایت در دست بررسی است و در این مدت ۳۷۸ نفر متخلف شناسایی شده است. 

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today