گلستان ما/ رئیس صمت شهرستان علی آباد کتول از کشف انبار احتکار روغن نباتی در این شهرستان، خبر داد.

قربان حسام  رئیس صمت شهرستان علی آباد کتول اظهار کرد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان علی آباد کتول در گشت مشترک با کارشناسان تعزیرات واداره اماکن نیروی انتظامی شهرستان موفق به کشف انبار احتکار روغن شدند.
وی افزود: از این انبار، ۲ هزار و ۸۸۰ کیلو روغن نباتی جامد و ۶۰۰ کیلو روغن احتکار شده(با برند مطرح) در حجم های مختلف، کشف و ضبط شد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today