خبرآنلاین/ مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: بیش از نیمی از واجدین شرایط دریافت واکسن کرونا این واکسن را دریافت کردند و بقیه هم در انتظارند تا با رسیدن محموله دوم واکسیناسیون ادامه یابد.

رضا فدایی، مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت اصفهان با اشاره به اینکه هنوز دور دوم واکسن کرونا به استان اصفهان تخصیص نیافته است، اظهار کرد: در دور اول 730 دوز واکسن کرونا به بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان های استان اصفهان تزریق شد.
وی افزود: برای واکسیناسیون کرونا لازم است که از چندین منبع داخلی و خارجی واکسن مورد نیاز تامین شود.
مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت اصفهان تصریح کرد: درد محل تزریق، تب گذرا و سرماخوردگی خفیف از عوارض تزریق واکسن کرونا روسی به کادر مراقبت های ویژه در استان اصفهان بود که انتظار هم می رفت و اتفاق بدی گزارش نشده است.
وی بیان کرد: بیش از نیمی از واجدین شرایط دریافت واکسن کرونا این واکسن را دریافت کردند و بقیه هم در انتظارند تا با رسیدن محموله دوم واکسیناسیون ادامه یابد.
فدایی با اشاره به اینکه جهش های ویروس کرونا طبیعی است، گفت: کرونای انگلیسی و آفریقای جنوبی و غیره نمونه هایی از زیرگونه های شناسایی شده از ویروس کرونا است و اصول کلی مقابله با این ویروس پیشگیری با رعایت دستورالمل های بهداشتی است.
وی اضافه کرد: با تخصیص کیت های آزمایشی زیرگونه ویروس کرونای انگلیسی به ارسال نمونه به تهران بی نیاز شدیم.
مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت اصفهان با اشاره به اینکه زیرگونه ویروس انگلیسی پرایمر خاص خودش را دارد، گفت: با تخصیص کیت های آزمایشی این زیرگونه به دانشگاه های قطب کشور، تشخیص کرونای انگلیسی در استان اصفهان انجام می شود که تاکنون موردی از این زیرگونه انگلیسی در اصفهان گزارش نشده است.
فدایی اضافه کرد: از آنجا که واکسیناسیون جامعه زمان بر است و حتی افرادی که واکسینه شدند به صورت صددرصد ایمن نمی شوند، بنابراین توصیه بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today