باشگاه خبرنگاران/ یک چترباز هنگام استفاده از پاراموتور با حادثه روبه‌رو شد.

یک پاراموتور‌سوار در بهبهان خوزستان حین ورزش هوایی سقوط کرده و با خودروی پراید برخورد کرد.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today