باشگاه خبرنگاران/ رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان گفت: مسن‌ترین دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان در ۷۱ سالگی با دفاع از پایان‌نامه خود دانش‌آموخته شد.

مجید قلهکی، رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان اظهار کرد: سید علی ادیب‌زاده با داشتن ۷۱ سال سن در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان تحصیل می‌کرد.
وی افزود: این دانشجو با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «مطالعه تاثیر انواع برشگیر بر کمانش موضعی ستون جعبه‌ای پرشده با بتن در محل اتصال آن به تیر» به راهنمایی محمدعلی کافی و امید رضایی‌فر و داوری قلهکی و محمدکاظم شربتدار با درجه بسیار خوب دانش‌آموخته شد.


آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today