باشگاه خبرنگاران/ باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در پارک ملی گلستان زیبایی بهار را در زمستان به تصویر کشیده است.

درختان نخستین پارک طبیعی ایران در زمستان به صورت زود هنگام مملو از شکوفه شدند.
پارک ملی گلستان با ۹۲ هزار هکتار وسعت اولین پارک طبیعی ایران در فهرست یونسکو و نهمین ذخیره گاه زیست کره است که نیمی از پستانداران ایران را در خود جای داده است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today