آخرین خبر/ در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به یاسوج مردی با در دست داشتن دست نوشته ای از رئیسی کمک خواست.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today