فارس/ دو طرح عمرانی با حضور استاندار سمنان و نماینده مردم گرمسار در مجلس در گرمسار بهره‌برداری شد.

طرح برق‌رسانی به دانشگاه گرمسار و افتتاح ساختمان آموزشی اداری این دانشگاه پیش از ظهر امروز با حضور استاندار سمنان و نماینده مردم گرمسار در مجلس در گرمسار بهره‌برداری شد.
طرح برق‌رسانی به دانشگاه گرمسار با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال به انجام رسیده است.
ساختمان آموزشی اداری دانشگاه گرمسار هم در فضایی به مساحت یک هزار و ۱۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today