باشگاه خبرنگاران/ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به بارش باران طی هفته آینده در کرمان، گفت: این بارش ها جبران کمبودها نمی شود و کم بارشی شدید مدیریت تامین آب را می طلبد

مریم سلاجقه، کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه در هفته آینده بارش پراکنده و در ماه‌های اسفند و فروردین ۱۴۰۰ بارش در استان خواهیم داشت؛ اما جبران کمبود‌ها نمی‌شود، ابراز کرد: کم بارشی شدید در استان و تهدید منابع آب را شاهد هستیم.
وی افزود: میزان بارش‌ها از ابتدای سال زراعی  امسال تا امروز، سوم اسفند ۲۵ و ۶ دهم میلیمتر بوده است.
سلاجقه با اشاره به اینکه میزان بارش بلندمدت در استان ۷۷ و ۸ دهم میلیمتر بوده است، بیان کرد: در سال زراعی پارسال تا این تاریخ، ۱۰۷ میلیمتر بارندگی در استان کرمان داشته ایم و میزان بارش‌ها طی امسال نسبت به زمان بلندمدت پارسال، ۷۶ درصد کاهش داشته است و  از نظر تامین سال آبی، امسال  ۱۹ درصد آب تامین شده است.
وی بیان کرد: در مجموع در طول سال باید حدود ۱۳۴ میلیمتر بارندگی داشته باشیم تا منابع آبی تامین شود.
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان کرمان پیش بینی کرد: گرچه طی اسفند  امسال و فروردین سال آینده، بارش در استان کرمان داریم که متاسفانه کمبود بارش‌ها را جبران نمی‌کند.
وی ابراز کرد: از ابتدای سال آبی امسال، بیشترین میزان بارش به شهرستان کوهبنان با ۸۱ میلیمتر و کمترین بارش به شهر‌های جنوبی استان اختصاص دارد.
سلاجقه با توجه به کمبود بارش در استان کرمان به کشاورزان، توصیه کرد: برای بهره وری و محصول بیشتر با توجه به شرایط اقلیمی و منابع آبی برنامه ریزی صورت گیرد. 
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه باید متناسب با اقلیم، نوع کشت را تغییر دهیم تا ضرر‌های کمتری ببینیم، تصریح کرد: باید ساختمان سازی‌ها تغییر کند و آلاینده‌های صنعتی کنترل شود.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar