ایسنا/ معاون فنی اداره کل محیط زیست خراسان شمالی از بروز آتش سوزی های عمدی در نیزارهای موجود در رودخانه اترک و تالاب آق قشلاق ابراز نگرانی کرد.

حبیب لشگری، معاون فنی اداره کل محیط زیست خراسان شمالی گفت: متاسفانه تعدادی از فرصت‌طلب‌ها برای توسعه زمین‌های کشاورزی خود اقدام به آتش‌زدن این نیزارها می‌کنند.
وی افزود: علاوه بر آن تعدادی نیز به منظور عبور و مرور بیل های مکانیکی جهت برداشت گل از کف رودخانه و تالاب نیزارها را به آتش می کشند که برداشت گل برای سرعت بخشیدن حرکت آب و افزایش دبی آب صورت می گرفت تا مقدار آب کشاورزیشان افزایش یابد.
لشگری ادامه داد: اما آتش کشاندن نیزارها به معنای به آتش کشاندن پناهگاه حیواناتی همچون گنجشک ها و سایر پرندگان مهاجر است.
معاون فنی اداره کل محیط زیست خراسان شمالی اظهار کرد: نیزارهای حاشیه رودخانه اترک و تالاب آقش قشلاق محل زندگی گونه جانوری گربه وحشی است و در واقع گربه وحشی در میان این نیزارها غذای خود را تامین می کند که به آتش کشاندن نیزارها سبب می شود تا این گونه حیوانی مدام در حال جابه‌جایی در سایر قسمت های نیزارهای وحشی شود.
وی تاکید کرد: از آنجایی که گربه وحشی به راحتی شکار می کند علاقه زیادی به این مکان دارد اما مواردی از ثبت حضور گربه وحشی در قسمت های سیساب و یا تلف شدن آن به هنگام عبور از عرض جاده ثبت شده است که این امر را می توان نتیجه به آتش کشاندن نیزارها نیز دانست.
لشگری تصریح کرد: اما کشاورزان باید به این نکته توجه داشته باشند که هر چقدر نی‌های موجود در نیزارها به آتش کشانده شود دوباره رویش پیدا می کند و در واقع کشاورزی در محل نیزارها هزینه زیادی به دنبال دارد و نی ها بعد از قطع کردن و یا آتش کشیدن دوباره به صورت علف هرز روییده می شوند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today