ایلنا/ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت ۳.۹ میلیارد ریالی برای قاچاق احشام خبر داد.

محمد اقوامی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی گفت: مأمورین پایگاه اطلاعاتی گروهان شهید طالعی شهرستان ارومیه با کسب اخبار و اطلاعات در مورد خروج احشام زنده از کشور از نقطه صفر مرزی تعداد ۱۲۵ رأس گوسفند را حین خروج از کشور کشف و گزارش را به تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه ارسال کردند.
وی افزود: پروند برای رسیدگی به شعبه هشتم ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه ارجاع و شعبه نیز با احراز تخلف، حکم به ضبط احشام مکشوفه به نفع دولت صادر و متهمین را به پرداخت ۳ میلیارد و ۹۶۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today