بازار/ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: فقط ۱۴ درصد از سد زاینده رود آب دارد و شرایط بحرانی را طی می کنیم.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه بحران آب در استان اصفهان جدی است، اظهار کرد: از این رو همه مصرف کنندگان و سیاستگذاران باید نسبت به شرایط موجود آگاهی داشته باشند.
وی با بیان اینکه در پاییز امسال نیز در استان اصفهان بارش‌های خوبی نداشتیم، ادامه داد: بارش‌های سال جاری ۲۳ درصد نسبت به بلند مدت کاهش داشته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه میانگین بارش‌های استان اصفهان از مهر ماه تاکنون ۸۰ میلی متر بوده است، اضافه کرد: میزان بارش‌ها در سرشاخه‌ها و مناطق غرب استان مناسب بوده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۹۹ میلیون متر مکعب آب پشت سد زاینده رود است، ابراز کرد: این میزان آب ۱۴ درصد از سد زاینده رود را شامل می‌شود.
شیشه فروش با بیان اینکه در حال حاضر رودخانه زاینده رود، چاه‌های فالمن و چاه‌های حریمی در اصفهان خشک است،‌ افزود: شرایط منابع آبی استان اصفهان بسیار نامناسب است.
وی با اشاره به اینکه ۱۶۹ روستا در استان اصفهان در حال حاضر با تانکر آبرسانی می‌شود، اضافه کرد: در این زمینه ضروری است جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای استان اصفهان در زمینه مصرف آب و ساماندهی شرایط برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: البته بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی بارش‌های خوبی در اسفند ماه خواهیم داشت که امیدواریم شرایط فعلی و بحرانی استان در زمینه آب را بهبود بخشد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today