باشگاه خبرنگاران/ مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: باغداران اردبیلی از تعجیل در هرس درختان میوه خودداری کنند.

محرم عدلی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در این باره اظهار کرد: بر  اساس بازدیدهای میدانی کارشناسان از باغات شهرستان و بررسی جوانه‌های بارده و با توجه به شرایط آب و هوایی حاکم بر منطقه می‌بایست اقدامات لازم در به تاخیر انداختن رشد در درختان میوه صورت بگیرد.  
او افزود: تاخیر در انجام هرس درختان میوه و موکول کردن آن به اواخر اسفند و اوایل بهار، بعد از سپری شدن خطر سرمای دیررس بهاره باید لحاظ شود زیرا هرس دیرهنگام باعث تاخیر در شکوفایی گل‌ها و همچنین کاهش خسارت سرمازدگی می‌شود.
عدلی بر لزوم استفاده از روغن ولک و روغن گیاهی سویا قبل از متورم شدن جوانه‌های درختان سیب، هلو و بادام تاکید کرد.
او گفت: محلول‌پاشی با اتفن و نفتالین استیک اسید ۲ هفته قبل از تورم جوانه‌ها یکی از موثرین اقداماتی است که باید انجام شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به باغداران توصیه کرد: با خودداری از آبیاری زودهنگام و پابیل‌زنی درختان میوه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی توجه کنند.


آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today