مهر/ مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان با قرار گرفتن بر روی شاخص کیفی ۱۳۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بابک صادقیان، مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز اظهار کرد: میانگین شاخص کیفی هوا در این بازه زمانی با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۳۷ وضعیت ناسالم هوا برای گروه‌های حساس را در این شهر نشان می‌دهد.
وی افزود: روز گذشته شاخص کیفی هوای شهر اصفهان با قرار گرفتن بر روی عدد ۷۷ وضعیت سالم را برای هوا نشان می‌داد.
مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شاخص کیفی هوا در استانداری ۱۰۶، و سگزی ۱۲۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است، تصریح کرد: کیفیت هوا در ایستگاه پروین ۱۸۰ و خرازی ۱۵۲ وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: کیفیت هوا در ایستگاه رودکی نیز با قرار گرفتن بر روی شاخص ۹۲ شرایط سالم را برای این منطقه نشان می‌دهد.
صادقیان گفت: همچنین کیفیت هوا در شاهین شهر با قرار گرفتن بر روی شاخص ۵۶ وضعیت سالم را برای هوای این شهر نشان می‌دهد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today