جویا خبر/ تولد گوسفندی عجیب با ۲ سر در ایلام.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/