ایرنا/ منطقه آب‌سرخ جازموریان در شهرستان قلعه گنج کرمان تبلوری از شگفتانه‌های خالق زیبایی‌ها در دل کویر را به نمایش گذاشته است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar