راه دانا/ چرخ کارخانه تولید چادر مشکی ایرانی که هفت سال از حرکت باز ایستاده بود، در بهمن ماه ۱۳۹۹ به همت سازمان بسیج اصناف کشور مجدداً به حرکت افتاد و صدای جهش تولید در این کارخانه شنیده می شود.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today