ایرنا/ رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: با اقدامات انجام گرفته آزمایشگاه ویروس‌شناسی دانشکده پزشکی زنجان به عنوان یکی از آزمایشگاه‌های منتخب در کشور توان شناسایی ویروس کرونای انگلیسی را به دست آورد.

ایوب پزشکی، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اظهار کرد: آزمایشگاه ویروس‌شناسی دانشکده پزشکی زنجان به عنوان یکی از آزمایشگاه‌های منتخب، توان شناسایی ویروس کرونای انگلیسی را به دست آورده است که این اقدامی مهم محسوب می شود.
وی اضافه کرد: آزمایشگاه ویروس‌شناسی دانشکده پزشکی طی یک سال گذشته همانند گروه‌های بالینی داخلی، عفونی و طب اورژانس به صورت شبانه‌روزی تلاش کرده است تا به‌روز بوده و با تعداد کافی آزمایش پاسخگوی شرایط پاندمی باشد.
پزشکی با بیان اینکه مورد مثبت ویروس کرونای قبلی از طریق تست پی‌سی‎‌آر قابل انجام و شناسایی است، گفت: نوع جهش یافته انگلیسی این ویروس به دلیل سن پایین ابتلای افراد، از قدرت و شدت انتشار بیشتری برخوردار است.
وی اظهار داشت: به دلیل مشاهده موارد نوع جهش یافته در استان های همجوار با استان زنجان، شناسایی به موقع آن اهمیت بسزایی دارد و براین اساس آزمایشگاه‌های ویروس شناسی زنجان از سوی انیستیتوپاستور به عنوان آزمایش منتخب توانایی شناسایی ویروس کرونای انگلیسی را دارد.
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ادامه داد: بر این اساس در صورت وجود نوع ویروس مشکوک انگلیسی در استان مورد، پس از غربالگری برای توالی یابی به انیستیو پاستور ایران ارسال می شود تا نتیجه نهایی مثبت بودن اعلام شود.
وی اضافه کرد: ویروس ها به جهت ماندگاری با محیط تغییراتی را ایجاد می کنند و به همین دلیل انواع آن بروز می کند و تشخیص بهنگام آن می تواند اقدامات لازم را تسریع کند.
این مسوول با بیان اینکه در زمان حاضر ویروس جهش یافته انگلیسی در تعدادی از استان های کشور به ویژه استان های همجوار زنجان مشاهده شده است، ادامه داد: این ویروس به لحاظ سابقه مسافرت فرد و شدت علائم بیماری مورد بررسی قرار می گیرد، تا مانع انتقال آن به سایر افراد شد.
وی اظهار داشت: این نوع ویروس سنین پایین تر را نیز در کشور مبتلا می کند بر این مبنا به عموم توصیه می شود در صورت داشتن علایم کرونا به پزشک و مراکز درمانی مراجعه کنند، تا پس از تشخیص و تایید نهایی اقدامات لازم درمانی انجام گیرد که این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 
  
  

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today