مهر/ رئیس شوراهای حل اختلاف استان یزد گفت: با تلاش شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان و جلب رضایت و بخشش اولیا دم، سه نفر از متهمان به قتل عمد از مجازات قصاص نفس رهایی یافتند.

محمدرضا حداد، رئیس شوراهای حل اختلاف استان یزد در این خصوص اظهار داشت: با تلاش پیگیر و دلسوزانه اعضای شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان مرکزی یزد و برگزاری جلسات متعدد با خانواده های اولیای دم، منجر به رضایت آنها و رهایی متهمان از مجازات قصاص نفس شد.
وی در مورد استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: هدف این مجموعه ترویج و توسعه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل اختلافات مردم است که باید از ظرفیت این نهاد مردمی استفاده بیشتری صورت گیرد.
حداد، نقش سازنده شوراهای حل اختلاف را در حل و فصل دعاوی مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت این نهاد میانجی گر و همچنین استمداد از معتمدین و ریش سفیدان بسیاری از اختلافات حقوقی و کیفری را می توان حل و فصل کرد.
 
  
 

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today