باشگاه خبرنگاران/ رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: ماموران پلیس مبارزه بامواد مخدر این شهرستان پیشنهاد رشوه ۴۰۰ میلیون ریالی رارد کردند.

اسماعیل کشتکار، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان کرمان ابراز کرد: ماموران تیم گشت پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ارزوئیه هنگام پایش محور دولت آباد- ارزوئیه یک دستگاه وانت عبوری را متوقف و در بازرسی از آن ۳۵ کیلوگرم تریاک کشف کردند که راننده این خودرو برای رهایی از قانون مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال را به عنوان رشوه به ماموران پیشنهاد داد.
وی افزود: ماموران پلیس نیز با مناعت طبع و صحت عمل این مبلغ را صورتجلسه و متهم مورد نظر را با تشکیل پرونده به جرم حمل مواد مخدر و پیشنهاد رشوه به مرجع قضایی معرفی کردند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar