ايسنا/ استاندار البرز طي ديداري با معاون کنسولي، مجلس و ايرانيان وزارت امور خارجه پيرو موافقت وزير امور خارجه، درخواست تسريع در استقرار دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در البرز را مطرح کرد.

عزيزاله شهبازي، استاندار البرز در اين ديدار با اشاره به ظرفيت‌هاي استان، گفت: البرز داراي ويژگي‌هاي فراواني در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و گردشگري خاصي است از اين رو بستر تبادلات بين المللي فراهم است.
وي ادامه داد: سال گذشته طي ديداري با دکتر ظريف، وزير محترم امور خارجه، درخواست گشايش دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در البرز مطرح شد و ايشان با اشراف به شرايط اين استان با اين موضوع موافقت کردند.
شهبازي گفت: بر اين اساس اکنون به دنبال تسريع در استقرار اين امکان در استان هستيم.
استاندار البرز
افزود: بسترهاي توسعه همه جانبه در البرز فراهم است و برنامه‌هاي بزرگي در حوزه‌هاي مختلف البرز را محقق کرديم و اين روند همچنان ادامه دارد.
سيدکاظم سجادي، معاون کنسولي، مجلس و ايرانيان وزارت امور خارجه نيز ضمن بررسي اين موضوعات طرح شده، اظهار کرد: معاونت‌هاي مختلف وزارت امور خارجه، همواره با استان‌هاي کشور در تعامل سازنده بوده و نمايندگي‌هاي کشورمان در خارج به فراخور، ظرفيت‌ها و امکانات هر استان را به طرف‌هاي خارجي معرفي مي‌کنند.

تحصيل بيش از ۴۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌هاي البرز
استاندار البرز گفت: طي ديدار با وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري تمامي مسائل استان در اين حوزه مطرح شد و در اين ميان موضوع تقويت دانشگاه خوارزمي مورد توجه ويژه وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري قرار گرفت.
شهبازي در ديدار با وزير علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به ظرفيت‌هاي علمي و دانشگاهي البرز به عنوان پايتخت علم و فناوري، افزود: دانشگاه‌هاي مطرح و موثري در البرز مستقر هستند و در دانشگاه‌هاي استان بيش از ۴۰ هزار دانشجو مشغول تحصيل هستند و اين مراکز داراي بيش از ۱۱۰۰ استاد و عضو هيات علمي است.
وي ادامه داد: از ابتداي حضورم در راستاي توسعه البرز بر مبناي علمي تلاش بسياري کرده‌ام و بر اين اساس سند توسعه استان با بهره گيري از ظرفيت اساتيد برجسته دانشگاهي استان تهيه و تدوين شده است.
استاندار البرز گفت: شوراي راهبري روساي دانشگاه‌هاي استان البرز نيز تشکيل شد تا تصميم گيري در راستاي توسعه استان بر مبناي بهره برداري از اين ظرفيت‌هاي علمي البرز صورت گيرد.
شهبازي افزود: طي اين ديدار تمامي مسائل استان در اين حوزه مطرح شد و در اين ميان موضوع تقويت دانشگاه خوارزمي مورد توجه ويژه وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري قرار گرفت.
وي گفت: از وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري دعوت شد که طي روزهاي آينده براي حضور در جلسات شوراي راهبري دانشگاه‌ها و احتمالا شوراي توسعه استان شرکت کنند.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday