باشگاه خبرنگاران/ پرندگان مهاجر میهمان سواحل خزر که به گفته برخی منابع قربانی بوتولیسم می‌شوند از دیروز در سواحل بندرترکمن هم جان می‌دهند.

پرندگان مهاجر نیمکره شمالی که برای زمستان گذرانی به سواحل خزر می‌آیند از هفته‌های اخیر در حال تلف شدن هستند و در تازه‌ترین رخداد تلفات به سواحل بندرترکمن هم رسید.
اولین فیلم از جمع آوری لاشه این پرندگان را در ساحل بندرترکمن ببینید.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today