باشگاه خبرنگاران/ استاندار اردبیل طی احکام جداگانه رئیس و اعضای ستاد برگزاری انتخابات را معرفی و انتصاب کرد.

اکبر بهنام جو، استاندار اردبیل بهروز ندایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی خود را با حفظ سمت به عنوان رئیس و سخنگوی این دوره از انتخابات منصوب کرد.
او همچنین، طی احکام جداگانه ماریا موسوی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل را به عنوان جانشین رئیس ستاد انتخابات استان و عضو و دبیر ستاد این دوره از انتخابات منصوب کرد.
یعثوب نژادمحمد، معاون توسعه مدیریت و منابع نیز با حفظ سمت به عنوان عضو و مسول کمیته مالی و پشتیبانی منصوب شد و شهریار شیری آراسته، مدیرکل امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی با حفظ سمت به عنوان عضو و مسوول کمیته امنیتی ستاد تعیین شد.
استاندار اردبیل همچنین طی حکمی غلامحسین غاربی مشاور و مدیر روابط عمومی استانداری را با حفظ سمت به عنوان عضو و مسوول کمیته اطلاع رسانی برگزید.
نماینده عالی دولت در استان اردبیل در ادامه عباس عینی مشاور و مدیرکل حراست استانداری را به عنوان عضو و مسوول کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخاباتی استان منصوب کرد و حسین بشیری مشاور و مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت نیز با حفظ سمت به عنوان عضو و مسول کمیته فناوری اطلاعات شد.
اکبر بهنام جو در حکم دیگری احمد کنعانپور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی را با حفظ سمت به عنوان عضو و مسوول کمیته حقوقی منصوب کرد و در ادامه شهرام رسولی مدیرکل ثبت احوال استان از سوی استاندار اردبیل به عنوان عضو ستاد انتخابات استان منصوب شد.


 
 

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today