شبستان/ مسئول بسیج جامعه پزشکی استان البرز با اشاره به اهمیت رعایت فاصله گذاری اجتماعی گفت: تنها افراد غیربومی در البرز به بیماری کرونای انگلیسی مبتلا شده اند.

جمال محمدی، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان البرز در خصوص کیفیت ارائه خدمات به بیماران کرونایی بیان کرد: تنها افراد غیربومی در البرز به بیماری کرونای انگلیسی مبتلا شده اند.
مسئول بسیج جامعه پزشکی استان البرز افزود: در تداوم وضعیت کرونایی کشور استان البرز نیز بی تأثیر از این جریان نبود و به علت بعضی موضوع ها مانند کاهش ضریب رعایت قوانین بهداشتی متأسفانه موضوع کرونا شدت و حدت بیشتری پیدا کرد. 
وی با اشاره به افزایش تعداد مراجعه کنندگان و بستری شدگان ناشی از کرونا در مراکز درمانی و بیمارستانی استان البرز بیان کرد: متأسفانه بسیاری از شهرستان های استان البرز که در وضعیت آبی قرار گرفته بودند در جریان موج چهارم کرونا وضعیت زرد پیدا کردند. 
وی اظهار کرد: همجواری با بعضی استان هایی که میزان کرونای انگلیسی در آن ها وجود دارد این مهم را می طلبد که نسبت به رعایت قوانین بهداشتی در استان البرز بیشتر اهتمام مردمی وجود داشته باشد. 

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday