آخرین خبر/ حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. 

نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورگفت: از سال ۹۶ متناسب سازی حقوق بازنشستگان شروع شد؛ هر سال ۳۰۰۰ تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان و امسال نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی پرداخت شد. 
وی افزود: برای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت در سال گذشته، ۵۰ درصد به حقوقشان اضافه شد و این باعث شکاف و تبعیض میان دریافتی شاغلین و بازنشستگان شد. همین امر باعث شد اجرای طرح متناسب سازی حقوق قوت بیشتری بگیرد. 

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/