باشگاه خبرنگاران/ معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه‌های حفاری از حفر و تکمیل یک حلقه چاه اکتشافی در استان گلستان با استقرار دستگاه حفاری ۳۳ فتح خبر داد.

علیرضا لایجی معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه‌های حفاری اظهار کرد: در چارچوب قرارداد جدید با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، دستگاه حفاری سنگین خشکی ۳۳ فتح این شرکت یک حلقه چاه اکتشافی در استان گلستان حفر و تکمیل می‌کند.
او افزود: این دستگاه پس از حفر چاه‌های اکتشافی دنگ – یک در استان فارس که کشف مخزن گازی ارم را تثبیت کرد و یک حلقه چاه در سوسنگرد در استان خوزستان، هم اکنون در حال جابجایی به موقعیت چاه هیرکان در استان گلستان است.
لایجی با بیان اینکه دستگاه حفاری فتح ۳۳ از جمله دکل‌های حفاری روزآمد شرکت است که به سامانه گرداننده فوقانی و سیستم مدیریت پسماند مجهز است، اظهار داشت: متخصصان و کارکنان این دکل از نیرو‌های عملیاتی مجرب ملی حفاری هستند که تجارب فنی و تخصصی ارزشمندی در زمینه حفاری چاه‌های اکتشافی دارند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه‌های حفاری با اشاره به اینکه محل نصب این دستگاه آماده و تجهیزات دستگاه همزمان با انتقال به منطقه در حال نصب است، ادامه داد: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، امید است این دستگاه قبل از پایان سال ۹۹ عملیات حفاری چاه مورد نظر را آغاز کند.
او تصریح کرد: این شرکت همزمان دو پروژه ۶+۸ حلقه چاه اکتشافی را در دست اجرا دارد که حفاری ۶ حلقه چاه به اتمام رسیده و ۳ حلقه در مراحل حفاری است، همچنین در پروژه جدید نیز حفاری ۴ حلقه چاه اکتشافی در مراحل اجرایی شدن است که یکی از چاه‌ها در استان گلستان حفاری می‌شود.
دستگاه حفاری سنگین ۳۳ فتح اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ به ناوگان حفاری شرکت ملی حفاری ایران پیوست و تا به امروز حفر و تکمیل ۲۲ حلقه چاه‌های اکتشافی و توسعه‌ای توصیفی به متراژ ۶۴ هزار و ۸۷۹ متر را در کارنامه خود دارد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today