باشگاه خبرنگاران/ معاون مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان از بیش از ۱۵ تن قارچ دکمه‌ای و صدفی در استان خبر داد.

فرهانی معاون مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷۶ واحد تولیدی سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی پرورش قارچ خوراکی در ۱۴ شهرستان استان به مساحت جمعا ۱۹ هزار و ۱۴۰ مترمربع وجود دارد.
او ادامه داد: این واحد‌های تولیدی با میزان تولید هزار و ۷۲۷ تن قارچ دکمه‌ای و صدفی و ۸ هزار و ۶۳۹ تن کمپوست فعال هستند.
فرهانی گفت: در سال جاری تاکنون چند دوره کشت قارچ خوراکی در استان انجام و از مجموع سطح بهره برداری حدود ۱۵ هزار و ۴۸۸ تن قارچ دکمه‌ای و صدفی تولید و برداشت شده است.
او گفت: کارگاه‌های پرورش و تولید قارچ خوراکی بسته به میزان تجهیزات سالن، ۴ تا ۵ دوره در سال تولید دارند و در هر دوره ۳ تا ۴ چین قارچ خوراکی از آن‌ها برداشت می‌شود.
این مقام مسئول افزود: متوسط برداشت استان در هر چین حدود ۴ یا ۵ کیلوگرم در هر مترمربع بوده و در طی سال ۹۰ کیلوگرم در هر مترمربع قارچ خوراکی دکمه‌ای از سالن‌های پرورش برداشت و به بازار عرضه می‌شود.
او افزود: تعداد پروانه‌های بهره برداری صادر شده امسال ۴۱ فقره بوده که ۳۵ فقره آن برای قارچ دکمه‌ای و ۶ فقره آن برای قارچ صدفی بوده است.
اهمیت توسعه قارچ‌های خوراکی را می‌توان در اهمیت و ارزش غذایی و دارویی هزینه کم تولید و از طرف دیگر تامین منبع پروتئین مورد نیاز جامعه دانست.
به لحاظ آب و هوای مناسب استان گلستان تولید مواد اولیه مانند کاه و کلش و اسپان برای پرورش قارچ‌های خوراکی و دارویی به راحتی امکان پذیر است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today